هزینه برق خورشیدی

مشاهده تعرفه ها و محاسبه قیمت برق خورشیدی.

قیمت برق خورشیدی پلن یک

مناسب برای خانه و ویلا

 • روشنایی : لامپ 5 وات (LED) 5 عدد
 • پخچال : 200 وات 1 عدد
 • تلویزیون : 150 وات 1 عدد
 • کولر آبی : 500 وات ندارد
 • پمپ کف کش : 700 وات ندارد
 • 17,000,000 تومان

قیمت برق خورشیدی پلن دو

مناسب برای ویلا

 • روشنایی : لامپ 5 وات (LED) 10 عدد
 • پخچال : 200 وات 1 عدد
 • تلویزیون : 150 وات 1 عدد
 • کولر آبی : 500 وات 1 عدد
 • پمپ کف کش : 700 وات ندارد
 • 22,000,000 تومان

قیمت برق خورشیدی پلن سه

مناسب برای باغ و ویلا

 • روشنایی : لامپ 5 وات (LED) 15 عدد
 • پخچال : 200 وات 1 عدد
 • تلویزیون : 150 وات 1 عدد
 • کولر آبی : 500 وات 1 عدد
 • پمپ کف کش : 700 وات 1 عدد
 • 33,000,000 تومان

برآورد قیمت برق خورشیدی

محاسبه قیمت برق خورشیدی | سولار شرکت آراپل

پیش فاکتور تجهیزات توان مصرفی تعداد میزان استفاده در شبانه روز (ساعت)

مبلغ کل (تومان)

0 تا 0

محاسبه

لامپ (LED) 5 وات 1
تلویزیون 100 وات 1
یخچال 200 وات 24
کولر آبی 500 وات 1
کولر گازی 1200 1200 وات 1
پمپ تقویت فشار 500 وات 1
پمپ کفکش 700 وات 1
کامپیوتر 200 وات 1
ماشین لباس شویی 300 وات 1
مازاد 1
پیش فاکتور تجهیزات توان مصرفی تعداد میزان استفاده در روز (ساعت)

قیمت برق خورشیدی قیمت سولار فروش پنل خورشیدی قیمت برق خورشیدی خانگی قیمت سولار ویلایی قیمت نیروگاه خورشیدی محاسبه قیمت تجهیزات خورشیدی هزینه راه اندازی و نصب برق خورشیدی | سولار محاسبه قیمت برق خورشیدی | سولار آنلاین